Line
12/10/2007

Nasza obecność na V Forum Ubezpieczeń

Druga tegoroczna edycja (pierwsza miała miejsce wiosną) przebiegała pod hasłem „Strategie i przyszłość na rynku”. Celem Forum była inspiracja uczestników w kierunku nowych możliwości biznesowych oraz kierunków działania. Jak zwykle impreza przyciągnęła szerokie grono ekspertów i specjalistów z branży, stając się wydarzeniem opiniotwórczym, prezentującym wysoki poziom merytoryczny. Forum cechuje interaktywna formuła, pozwalająca na szeroki udział uczestników w każdej sesji. 

Organizatorzy Forum zaprosili nas do przedstawienia uczestnikom rynkowych tendencji w obszarze produktów o charakterze inwestycyjno ochronnym. Nasz specjalista miał okazję zapoznać uczestników z potencjałem rozwoju ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce. Mieliśmy przyjemność zaprezentować zmiany w poziomie i strukturze oszczędności Polaków oraz tendencje widoczne przy tworzeniu nowych unit-linked. Panel stanowił świetną okazję do tego aby spojrzeć na produkty inwestycyjne oferowane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz firmy ubezpieczeń na życie przez pryzmat ich wzajemnej konkurencyjności.

Institute for International Research Sp. z o.o. jest polskim przedstawicielstwem największej międzynarodowej firmy organizującej prestiżowe konferencje i seminaria dla najwyższej kadry zarządzającej sektora prywatnego i publicznego - Informa plc. IIR Global na świecie działa od ponad 30 lat, w Polsce od 1997 roku. Informa plc. to największa światowa firma tego typu notowana na giełdzie londyńskiej z rocznymi obrotami sięgającymi 800 milionów funtów. Informa plc zatrudnia 7000 pracowników w ponad 150 biurach rozlokowanych w 40 krajach. Rocznie firma organizuje ponad 9000 konferencji i seminariów oraz publikuje 2500 serwisów informacyjnych opartych o subskrypcję.

kontakt: info@analizy.pl