Line
12/10/2007

FUNDonline wspomaga pracę zarządzających z ING IM

Na potrzeby specjalistów z ING IM standardowy produkt został rozbudowany o dodatkowe narzędzia wspomagające analizę parametrów ryzyka. ING IM prowadzi działalność doradczą w zakresie doboru funduszy inwestycyjnych do Portfeli Modelowych. W trakcie wykonywania tych czynności przeprowadzana jest dogłębna analiza ilościowa i jakościowa polskiego rynku funduszy inwestycyjnych. ”Narzędzie stworzone przez Analizy Online jest pomocne w przeprowadzanych analizach. Wykorzystywane są także miary statystyczne, kalkulowane przez aplikację, opisujące zachowanie i ryzyko poszczególnych funduszy inwestycyjnych. Wykorzystanie systemu zwiększyło m.in. efektywność budowania baz danych, które później wykorzystywane są w procesie podejmowania decyzji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej” – powiedział Leszek Auda, Członek Zarządu ING Investment Management (Polska) S.A.


ING Investment Management (Polska) S.A. (http://www.ingtfi.pl jest częścią holenderskiej Grupy ING. W Polsce firma funkcjonuje od 1996 r. Posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) na prowadzenie działalności maklerskiej. ING Investment Management (Polska) S.A. jest jednym z największych i najbardziej dynamicznych podmiotów zarządzających aktywami w naszym kraju. Według stanu na koniec czerwca 2007 r. aktywa powierzone w zarządzanie przez Klientów wyniosły 21,1 mld zł.


kontakt: info@analizy.pl