Line
09/10/2007

Cardif nowym użytkownikiem serwisu FUNDonline UFK

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie, oprócz klasycznych polis ubezpieczeniowych również polisy z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Zarządzanie tymi produktami wiąże się ze stałym monitoringiem produktów ubezpieczeniowych jak i inwestycyjnych.
Od października b.r. dostęp do FUNDonline UFK - jedynego na naszym rynku narzędzia, umożliwiającego analizę rynku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych w ramach produktów ubezpieczeniowych otrzymali specjaliści z TUNŻ Cardif.
Funkcjonalność FUNDonline UFK umożliwia głęboką analizę rynku funduszy ubezpieczeniowych pod kątem towarzystw ubezpieczeniowych oraz oferowywanych przez nie produktów. Dzięki FUNDonline UFK pracownicy TUNŻ Cardif będą mieli także możliwość dokonania szczegółowej analizy rozwoju tego segmentu rynku oraz pozycji rynkowej działających na nim ubezpieczycieli.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA (www.cardif.pl) spółka z grupy kapitałowej BNP PARIBAS, powstała w 1998 roku, oferując swoim klientom grupowe ubezpieczenia na życie dla firm oraz ubezpieczenia klientów banków. W 2000 roku, po założeniu spółki dystrybucyjnej PAUF, Cardif rozpoczął sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych pod marką Pocztylion Życie. Cardif Polska skupia się na tworzeniu innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych na potrzeby partnerów biznesowych, głównie instytucji finansowych i Poczty Polskiej. Dzięki wsparciu międzynarodowego holdingu i wielu firm partnerskich, Cardif wypracował nowatorskie rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych jak i grupowych.

kontakt: info@analizy.pl