OSTRZEŻENIE!!!

Oszuści podszywają się pod Analizy Online!

Line
28/09/2007

Nasze benchmarki dla subfunduszy Union Investment

Benchmarki stanowią swoiste punkty odniesienia do oceny wyników zarządzania aktywami funduszu z którymi ścigają się zarządzający. Przyjęcie więc jakiegoś układu za wzorzec odniesienia ma ogromne znaczenie dla osiągania jak najlepszych wyników przez fundusz, bo przecież chodzi głównie o to aby wyniki były jak najlepsze a porównania najbardziej rzetelne. Tworząc rankingi porównujące fundusze inwestycyjne na polskim rynku musieliśmy wypracować wzorzec spełniający warunek rzetelności i obiektywności, o takiej konstrukcji aby klient w prosty sposób mógł ocenić czy fundusz jest lepszy od średniej funduszy danej grupy. Tak powstały indeksy SAFU oparte na dziennej arytmetycznej stopie zwrotu, dla każdej z ocenianych przez nas jednolitej pod względem polityki inwestycyjnej grup funduszy.

Od bieżącego miesiąca dla zarządzających trzema subfunduszami w Union Investment takimi wzorcowymi portfelami będą stworzone przez nas indeksy. „Przy dokonywaniu wyboru benchmarku dla subfunduszy: UniMax Akcje, UniMax Dłużne i UniMax Zrównoważony Towarzystwo próbowało znaleźć indeks jak najbardziej odpowiadający profilom inwestycyjnym tych funduszy. Indeksy SAFU-pdp, SAFU-mip i SAFU-akp okazały się najbardziej zbliżone profilem inwestycyjnym do naszych funduszy. Indeksy stworzone przez Analizy Online są także obiektywnymi indeksami, które stają się coraz bardziej rozpoznawalne i używane do wszelkiego rodzaju analiz i porównań” – powiedziała Małgorzata Popielewska – Dyrektor ds. Rozwoju Produktów w Union Investment TFI SA. Przy wyborze naszych indeksów nie bez znaczenia był też fakt ich długiej historii, np. indeks SAFU-mip który jest benchmarkiem dla grupy funduszy mieszanych istnieje od początku rynku funduszy, tj. od 1992r

Wybór indeksów SAFU na benchmarki dla swoich funduszy przez Union Investment TFI potwierdza fakt, że są one dobrym narzędziem do oceny wyników efektywności zarządzania. Tym bardziej więc jesteśmy dumni, że nasze benchmarki wzbudzają zaufanie, a ich konstrukcja odpowiada potrzebom rynku.

Union Investment TFI SA (www.union-investment.pl) jest częścią Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Grupa działa na rynkach kapitałowych od ponad 50 lat, obsługując ponad 5 milionów klientów detalicznych na rynkach europejskich. Aktywa, którymi zarządza, zgromadzone w ponad 300 otwartych funduszach inwestycyjnych, przekraczają wartość 170 mld euro. Union Investment TFI S.A. działa w Polsce od ponad 12 lat. Oferuje stale poszerzająca się paletę kilkunastu otwartych (sub)funduszy inwestycyjnych i portfeli asset management o zróżnicowanym poziomie ryzyka. Na koniec sierpnia br. Union Investment TFI SA zarządzało 14 (sub)funduszami o aktywach przekraczających 4,5 mld PLN.

kontakt: info@analizy.pl