OSTRZEŻENIE!!!

Oszuści podszywają się pod Analizy Online!

Line
26/09/2007

Ipopema Securities S.A. wśród użytkowników HOLDERA

HOLDER, serwis zawierający wyjątkowo treściwą bazę danych na temat akcjonariuszy spółek giełdowych, jest znakomitym narzędziem pracy zarówno dla analityków, jak również brokerów pośredniczących w handlu akcjami. Unikalna i bardzo szczegółowa baza zawierająca dane pochodzące z komunikatów i sprawozdań finansowych spółek oraz sprawozdań finansowych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych pozwala analizować akcjonariat firm notowanych na GPW z wyjątkową swobodą i dokładnością.
Oddając do dyspozycji pracowników Ipopema Securities S.A. serwis HOLDER wierzymy, że przyczyni się on do dalszego dynamicznego rozwoju brokera.

IPOPEMA Securities S.A. (http://www.ipopema.pl) to jedna z najdynamiczniej rozwijających się instytucji finansowych w Polsce, specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług na rynku kapitałowym dla krajowych i zagranicznych klientów instytucjonalnych. Oferta IPOPEMA obejmuje doradztwo finansowe przy przygotowaniu i realizacji transakcji publicznych i prywatnych, pełnienie funkcji głównego koordynatora transakcji zmierzających do pozyskania finansowania w drodze emisji papierów wartościowych na rynku kapitałowym (publiczne oferty akcji) oraz usługi brokerskie w obrocie papierami wartościowymi na rynku wtórnym.
Od początku aktywności na giełdowym rynku akcji IPOPEMA Securities notuje systematycznie rosnący udział rynkowy, w obrocie akcjami na GPW - udział za pierwsze 6 miesięcy 2007 roku wyniósł 8%, co dało IPOPEMIE piątą pozycję wśród wszystkich domów maklerskich.

kontakt: info@analizy.pl