Line
02/08/2007

Nowy obszar współpracy z DWS TFI

Jest nam tym bardziej miło wiedząc, że pracownicy DWS Polska TFI byli jednymi z pierwszych użytkowników naszego serwisu FUNDonline FI. Od bieżącego miesiąca mamy także wkład w budowanie hurtowni baz danych. Na podstawie podpisanej umowy Analizy Online udostępniają bieżące i historyczne dane obrazujące rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce.
Po Deutsche Bank PBC SA, DWS Polska TFI SA jest kolejną spółką z Grupy Deutsche Bank, dla której nasza firma świadczy usługi.

DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (www.dws.pl). powstało w październiku 1997r. Jedynym akcjonariuszem posiadającym 100% akcji Towarzystwa jest spółka utworzona i działająca w oparciu o prawo niemieckie DWS Holding & Service GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.
Oferta Towarzystwa uwzględnia fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Obecnie w ofercie znajdują się fundusze zarówno bezpieczne, fundusze akcyjne, jak i fundusze inwestujące za granicą. Na koniec czerwca br. DWS TFI zarządzało aktywami w wysokości 3 462.6 ml zł.

kontakt: info@analizy.pl