OSTRZEŻENIE!!!

Oszuści podszywają się pod Analizy Online!

Line
06/07/2007

Notowania w Skarbcu

Na mocy podpisanej umowy pracownicy, m.in. Zespołu Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego ze SKARBIEC TFI będą korzystać z bazy danych notowań polskich funduszy inwestycyjnych.
Na bieżąco dostarczana i aktualizowana baza zawierająca notowania wszystkich, ponad 300 działających na naszym rynku polskich funduszy inwestycyjnych, stanowi prosty sposób monitorowania kierunków rozwoju i koniunktury rywalizujących ze sobą Towarzystw.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (www.skarbiec.com.pl) powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jako pierwsze wprowadziło na rynek m.in. fundusz rynku pieniężnego, fundusz specjalistyczny, fundusz funduszy czy też fundusz parasolowy. Obecnie SKARBIEC TFI S.A. zarządza aktywami w wysokości ponad 4,5 mld złotych, zgromadzonymi w funduszach zamkniętych i otwartych, a jego oferta uwzględnia fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Ponadto Towarzystwo zajmuje się również zarządzaniem portfelem papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych na zlecenie.

kontakt: info@analizy.pl