Line
14/05/2007

Analizy Online na Forum Bankowo-Ubezpieczeniowym

Tegoroczne forum poświęcone było relacjom bankowo-ubezpieczeniowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bancassurance w Polsce, Europie i na świecie. Z racji swojej tematyki przeznaczone było dla osób związanych z rozwojem instytucji finansowych w Polsce a także decydujących o kształcie i zakresie współpracy sektorów bankowego i ubezpieczeniowego.
Wśród prelegentów - przedstawicieli m.in. instytucji nadzorujących i regulujących rynek finansowy oraz banków i ubezpieczycieli znalazł się również ekspert naszej firmy. Jego wystąpienie dotyczyło dynamiki oraz zmian w strukturze oszczędności Polaków.
Obecność znakomitych gości reprezentujących szerokie spektrum instytucji stworzyło możliwość wymiany cennych informacji mających wpływ na wyznaczanie nowych standardów współpracy sektora bankowego i ubezpieczeniowego, jak również tworzenie nowych, innowacyjnych produktów ubezpieczeniowo-bankowych.
Honorowy patronat nad Konferencją objęli: Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń oraz Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Wśród patronów medialnych znalazła się m.in. „Gazeta Bankowa”, „Gazeta Giełdy Parkiet”, „Gazeta Finansowa”, „Gazeta Prawna”.

kontakt: info@analizy.pl