Line
26/03/2007

Kolejne TFI wśród naszych klientów

Dzięki nawiązanej współpracy, specjaliści z obszarów zarządzania aktywami oraz sprzedaży produktów w AIG TFI będą mieli możliwość wspomagania swojej pracy nowymi narzędziami. Obok serwisu FUNDonline FI, dzięki któremu pracownicy AIG TFI będą mieli do dyspozycji zestaw narzędzi analitycznych i obszerną bazę danych o funduszach inwestycyjnych, od marca b.r. na ich ręce dostarczane są karty funduszy, poświęcone wszystkim funduszom zarządzanym przez towarzystwo. Tworzone z wykorzystaniem danych opracowywanych przez Analizy Online, jak również źródłowych danych pochodzących z AIG TFI stanowią skoncentrowane źródło informacji o funduszach dla obecnych i potencjalnych klientów Towarzystwa.

AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (www.aigfundusze.pl) zostało zarejestrowane 3 grudnia 2003 r. a w dniu 9 marca 2004 roku otrzymało zezwolenie KPWG na utworzenie czterech funduszy inwestycyjnych. W chwili obecnej AIG TFI zarządza siedmioma funduszami inwestycyjnymi i dwunastoma subfunduszami o łącznej wartości aktywów w zarządzaniu - 1 847,9 mln. złotych (wartość na koniec lutego 2007). Jedynym akcjonariuszem AIG TFI jest Amplico Life SA – trzecie co do wielkości towarzystwo ubezpieczeń na życie w Polsce.

kontakt: info@analizy.pl