Line
15/03/2007

BZ WBK AIB TFI SA wybrało FUNDonline

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zarządzające funduszami ARKA i LUKAS, jest kolejną po BZ WBK AIB Asset Management SA spółką z grupy, z którą nasza firma nawiązała współpracę.
Dzięki temu pracownicy Towarzystwa będą mieli możliwość korzystania z serwisu FUNDonline Fundusze Inwestycyjne. Zdaniem Marleny Janoty – kierującej zespołem strategii i rozwoju w BZ WBK AIB TFI, serwis FUNDonline FI stanowi obszerne źródło wiarygodnych informacji o rynku kapitałowym. Jak podkreśla Marlena Janota, trafne komentarze do zjawisk występujących na rynku funduszy inwestycyjnych często są inspiracją w codziennej pracy.

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (www.arka.pl) to jeden z największych i najbardziej doświadczonych podmiotów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo zarządza grupą funduszy inwestycyjnych ARKA oraz LUKAS. Łączna wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI, na koniec lutego 2007 wyniosła 19 280 mln złotych, co stanowiło 17,9 proc. udziału w polskim rynku funduszy inwestycyjnych.

kontakt: info@analizy.pl