Line
05/03/2007

Superfund TFI dołączyło do grona użytkowników serwisu FUNDonline

Tym samym Superfund TFI powiększyło znaczące już grono towarzystw inwestycyjnych w roli użytkowników naszych serwisów. Mamy nadzieję, że dynamiczny charakter serwisu, obejmujący swym zakresem szerokie spektrum narzędzi analitycznych i wiadomości z rynku funduszy inwestycyjnych będzie skutecznym narzędziem w pracy specjalistów z Superfund TFI.

SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (www.superfund.pl) spółka z austriackiej grupy Superfund oferujej wiele funduszy managed futures na świecie.W Polsce rozpoczęło swoją działalność w 2005r. To pierwsze w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych oferujące fundusze hedgingowe typu managed futures. Głównym celem jest zarządzanie funduszem inwestycyjnym typu managed futures w taki sposób, aby umożliwić Inwestorom realizacje znaczących zysków przy systematycznej kontroli ryzyka i wykorzystaniu zalety szerokiej dywersyfikacji.

kontakt: info@analizy.pl