Line
13/12/2006

Pierwsze Forum Funduszy Inwestycyjnych

Podczas zorganizowanej przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania i zastanowienia się nad wieloma kwestiami dotyczącymi rynku funduszy inwestycyjnych. Po czternastu latach od pojawienia się pierwszego funduszu, wraz z rozwojem rynku funduszy inwestycyjnych, pojawia się coraz więcej pytań, na które uczestnicy Forum próbowali znaleźć odpowiedź. Najważniejsze z nich, którym poświęcone były kolejne panele dyskusyjne, dotyczyły kształtu nadzoru nad rynkiem funduszy inwestycyjnych, koncepcji jego rozwoju oraz wpływu funduszy inwestycyjnych na rozwój krajowej gospodarki.
Czynnym uczestnikiem III panelu był pan Grzegorz Raupuk – prezes Analiz Online. Wspólnie z Cezarym Burzyńskim - Wiceprzewodniczącym Rady IZFiA, dr Marcinem Dylem – Prezesem IZFiA, prof. Andrzejem Sławińskim – Członkiem RPP i dr hab. Andrzejem Doroszem – profesorem Akademii Finansów nakreślili znaczenie funduszy inwestycyjnych dla rozwoju gospodarczego kraju.
Głównymi zagadnieniami, którym poświęcone było nasze wystąpienie były przyczyny i wzrost znaczenia funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych, czynniki oraz dynamika napływu środków do funduszy oraz znaczenie funduszy inwestycyjnych jako stabilnego odbiorcy instrumentów oferowanych przez Skarb Państwa i głównego dostawcy kapitału dla spółek wchodzących i notowanych na warszawskiej GPW.

Podsumowując, Forum Funduszy Inwestycyjnych dzięki swej eksperckiej formule, skupiło na sobie uwagę osób, mających niebagatelny wpływ na rozwój rodzimego rynku finansowego, w tym w szczególności przedstawicieli mediów. Wiele wystąpień i prezentacji wzbudzało żywe zainteresowanie uczestników i stawało się przyczynkiem do wymiany, często odmiennych, poglądów na poruszane tematy.

kontakt: info@analizy.pl