Line
05/03/2005

Szkolimy bankowców

Coraz częstsza praktyka sprzedaży produktów inwestycyjnych w okienkach bankowych, w tym funduszy inwestycyjnych, zmusza dystrybutorów do ciągłego przygotowywania i szkolenia swoich pracowników. Również Nordea Bank Polska, w trosce o wysoki poziom usług, zdecydował się na krok w tym kierunku. Na podstawie podpisanej umowy od marca b.r. specjaliści Analiz Online będą przeprowadzać cykliczne szkolenia, poświęcone zasadom funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych.
Zaczynając od zagadnień prawno-organizacyjnych oraz merytorycznych dotyczących instytucji tworzących system wspólnego inwestowania, poprzez idee powstania i rozwoju funduszy inwestycyjnych, nasi pracownicy w cyklicznych spotkaniach będą omawiać bieżące zjawiska zachodzące na tym rynku.

Nordea Bank Polska SA (www.nordea.pl) należy do największej skandynawskiej grupy Nordea. Bank oferuje usługi finansowe dla zarówno dla klientów indywidualny jak i firm. Oferta banku obejmuje m.in. konto Nordea, rachunek eFirma i eFirma plus, atrakcyjne lokaty i niskooprocentowane kredyty. Bankowość elektroniczna Nordea Bank Polska powstała na bazie wielokrotnie nagradzanego skandynawskiego systemu Solo, notującego rekordowe ilości operacji bankowych dokonywanych przez internet.

kontakt: info@analizy.pl