Line
27/10/2006

Uzbrajamy w wiedzę agentów Nordea TUnŻ

Miło nam poinformować, że kolejna po Nordea Bank, spółka z grupy Nordea dołączyła do naszych klientów zainteresowanych prowadzoną przez nas działalnością szkoleniową.
Od października b.r. eksperci Analiz Online będą przeprowadzać szkolenia przeznaczone dla agentów Nordea TUnŻ poświęcone rynkowi funduszy inwestycyjnych. Założeniem szkoleń jest przygotowanie i zaopatrzenie w wiedzę pracowników Towarzystwa, potrzebną przy oferowaniu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych znajdujących się w jego ofercie.
Pierwsze spotkanie z cyklu, poświęcone było ogólnej charakterystyce systemu funduszy inwestycyjnych, stosowanemu podziałowi funduszy oraz podstawowym elementom analizy i wyboru funduszu. Szczególne miejsce w wykładzie poświęcone było mocnym stronom oferty Nordea TUnŻ.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (www.nordeazycie.pl) istnieje na polskim rynku od 1994 roku. Oferta Towarzystwa obejmuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie, przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych i firm. Ponadto Towarzystwo oferuje swoim Klientom szeroką paletę ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych opartych na funduszach zarządzanych przez renomowane instytucje finansowe. Ze względu na wartość aktywów posiadanych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych Towarzystwo zajmuje dziesiątą pozycję spośród dwudziestu dwóch monitorowanych przez nas.

kontakt: info@analizy.pl