Line
25/10/2006

Fundusze którym można zaufać

Coraz więcej Polaków oszczędza w funduszach inwestycyjnych, chociaż jak wynika z badań tylko kilka procent inwestorów zna je dobrze. Pomocne więc są wszelkie narzędzia ułatwiające sprawne i świadome inwestowanie ciężko wypracowanych środków. Jednym z takich instrumentów są przygotowywane przez nas rankingi.
W dzisiejszym dodatku GW możecie zapoznać się Państwo z rankingiem, w którym nasi specjaliści wzięli pod uwagę systematycznie wypracowywane przez fundusze zyski oraz towarzyszące im ryzyko. Wszystkie fundusze podzielono ze względu na swoją politykę inwestycyjną i umieszczono w jednej z pięciu grup: akcji, stabilnego wzrostu, zrównoważone, papierów dłużnych oraz pieniężne i gotówkowe. Warunkiem zakwalifikowania funduszu do rankingu była jego 36-miesięczna działalność, przy nie zmienionej polityce inwestycyjnej.

W dodatku „Pilnuj portfela” w całości poświęconemu tematyce funduszy inwestycyjnych, począwszy od ogólnej charakterystyki rynku, aż po mity na temat funduszy inwestycyjnych, autorzy wykorzystali również w swoich artykułach dostarczone przez nas informacje na temat wartości oszczędności gospodarstw domowych czy też zysków i strat w funduszach na przestrzeni ostatnich 3 lat.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do wydania Gazety Wyborczej z dnia 25 października 2006r, dodatek Pilnuj portfela.

kontakt: info@analizy.pl