Line
29/08/2006

Agenci Warty uzbrojeni w wiedzę

Jednodniowe warsztaty skierowane były do agentów Grupy Ubezpieczeniowo Inwestycyjnej Warta i poświęcone były szerokiej tematyce związanej z lokowaniem kapitału przez inwestorów indywidualnych.

Motywem przewodnim pierwszego panelu były oszczędności i strategie inwestycyjne Polaków.

W odpowiedzi na zaproszenie mieliśmy przyjemność zaprezentować najnowsze rezultaty badań zmian oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. Uczestnicy poznali determinanty wzrostu oszczędności oraz siłę i kierunki zmian, obserwowanych w ich strukturze. Prezentowaliśmy również wyniki prac dotyczące zmian w kształtowaniu się struktury oszczędności w innych krajach Europy.

W dalszej kolejności swoje wykłady wygłosili goście ze spółek z grupy KBC.

Drugi panel warsztatów poświęcony był tematyce produktowej. Szczególnie dużo miejsca poświęcono nowemu produktowi inwestycyjnemu, jaki został niedawno wprowadzony na rynek przez TUnŻ Warta, jakim jest Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne "WARTA AZJA PLUS".

kontakt: info@analizy.pl