Line
28/08/2006

Szersza współpraca z IFM

Jest to dla nas tym bardziej ważne, że świadczy o realizacji misji naszej firmy, której istotnym elementem jest obiektywizm i wiarygodność w spojrzeniu na rynek kapitałowy.

Od sierpnia b.r. nasza dostarcza do Investment Fund Managers pakiet danych o funduszach dostępnych na polskim rynku inwestycyjnym. Investment Fund Managers jest przy tym kolejną instytucją doradztwa finansowego, która pobiera od nas informacje nie tylko o polskich funduszach inwestycyjnych, ale również o oferowanych przez siebie funduszach zagranicznych.
„Naszym celem jest oferowanie klientom coraz bardziej urozmaiconych i efektywnych rozwiązań, a rolą doradztwo które przewyższa oczekiwania naszych klientów. Aby sprawnie realizować wyznaczone cele musimy uzbroić się we właściwe narzędzia pracy. Niezależność i wiarygodność to główne elementy przesądzające o wyborze rozwiązań oferowanych przez Analizy Online” – powiedział Aleksander Jawień – prezes Investment Fund Managers.
Dostarczane dane są kolejną, po cyklicznych szkoleniach i przygotowywanym biuletynie, płaszczyzną współpracy między naszymi firmami.


INVESTMENT FUND MANAGERS Sp. z o.o., ( www.ifmpl.com )
jest wyspecjalizowaną instytucją finansową oferującą rozwiązania inwestycyjne w oparciu o fundusze inwestycyjne dla klientów prywatnych i instytucjonalnych. W swojej ofercie ma ponad 180 polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez wiele krajowych (m.in. BPH, ING, KBC) jak i globalnych (m.in. Franklin Templeton, Merril Lynch) instytucji finansowych. Oferowane rozwiązania pozwalają korzystać z możliwości inwestycyjnych w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Afryce i Azji, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się

kontakt: info@analizy.pl