Line
05/07/2006

Pomagamy wyławiać talenty

Z końcem czerwca zakończyła się kolejna, trzecia już edycja "Konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat funduszy inwestycyjnych" organizowana przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. W tym roku zaproszono naszą firmę do udziału w obradach Jury. W Jury Konkursu zasiedli prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, dr Andrzej Dorosz, oraz Prezes Analiz Online - Grzegorz Raupuk.

„Zawsze warto uczestniczyć w takich inicjatywach, dzięki temu popularyzujemy wiedzę i promujemy fundusze inwestycyjne, a to przekłada się na wzrost zainteresowania rozwojem rynku finansowego. Praca w Jury stwarza też doskonałą okazję do wyłowienia mądrych i kreatywnych ludzi już w środowisku studenckim” – powiedział Grzegorz Raupuk.
Jury oceniało prace magisterskie dotyczące teorii i praktyki działalności funduszy inwestycyjnych, obronione w roku akademickim 2004/2005 oraz w roku akademickim 2005/2006.
Wszystkie zgłoszone prace oceniane były pod względem merytorycznym i formalnym. Jury zwracało uwagę na nowatorskie podejście do tematu a także dobór i trafne wykorzystanie źródeł, z których czerpano inspiracje i wiadomości.
Laureatką Konkursu została Pani Aleksandra Spik, za pracę pod tytułem „Perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle trendów światowych. Studium przypadku Pioneer Pekao TFI”. Zdaniem G. Raupuka zwycięska praca świadczy o unikalnym poziomie wiedzy i zrozumieniu zasad funkcjonowania rynku funduszy, a także dojrzałości rozumowania i wnioskowania autorki.

"Konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat funduszy inwestycyjnych" organizowany jest z inicjatywy środowiska funduszy inwestycyjnych w Polsce. Ogłoszona została już IV edycja konkursu.

kontakt: info@analizy.pl