Line
30/06/2006

Nowe możliwości rodziny produktów FUNDonline

We wszystkich trzech wersjach, dotyczących funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, pojawiła się nowa zakładka w menu bocznym – „Informacje ogólne”. To miejsce, w którym można z łatwością porównać politykę inwestycyjną poszczególnych funduszy, poznać jej ramy (benchmark, geograficzny zasięg inwestycji, granice zaangażowania w akcje). Zakładka umożliwia również porównanie barier wejścia ograniczających dostępność poszczególnych funduszy (zamknięty krąg inwestorów, poziom pierwszej i kolejnych wpłat) oraz pozwala zestawić informacje o podmiotach obsługujących poszczególne fundusze (na początek – agent transferowy, depozytariusz oraz audytor).
Dostępność poszczególnych grup informacji nie jest jednakowa dla wszystkich wariantów produktów. Zależy ona bowiem od specyfiki poszczególnych rynków.

Dodatkowo dwie nowości pojawiają się jedynie w FUNDonline FE, czyli w produkcie umożliwiającym monitorowanie rynku polskich funduszy emerytalnych. Pierwsza z nich rozszerza comiesięczne informacje o stanie aktywów OFE o dane dzienne. Druga, całkowicie zgodna z tą ideą, pozwala na codzienny monitoring napływu środków do poszczególnych funduszy emerytalnych.

kontakt: info@analizy.pl