Line
16/05/2006

Wspieramy łamy Gazety Prawnej

Co poniedziałek, na podstawie danych dostarczanych przez Analizy Online, na łamach Gazety Prawnej prezentowane będą tabele z wynikami funduszy inwestycyjnych, podzielonych na osiem grup w zależności od prowadzonej polityki inwestycyjnej. Zestawienie obejmować będzie dziesięć najlepszych, pod względem 3-miesięcznej stopy zwrotu, funduszy. Dodatkowo, w celach informacyjnych, tabele wzbogacone zostały o wyniki z ostatniego tygodnia oraz 6, 12 i 36 miesięcy, co pozwoli czytelnikom ocenić skuteczność zarządzających w szerszym horyzoncie czasowym.
Ważną informacją dla zainteresowanych jest wyróżnienie funduszy z wymaganą minimalną pierwszą wpłatą powyżej 10 tys. zł. Taki poziom minimalnej pierwszej wpłaty może bowiem być przyczyną ograniczenia dostępności danego funduszu i tym samym odsunięcia go poza obszar zainteresowania niektórych klientów. Specjalne oznaczenie otrzymają również fundusze zamknięte, których certyfikaty są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obserwując ogromne zainteresowanie produktami inwestycyjnymi mamy nadzieję, że przedstawiane wspólnie z Gazetą Prawną materiały spotkają się z Państwa zainteresowaniem, a zawarte tam informacje będą wsparciem przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

kontakt: info@analizy.pl