Line
26/04/2006

ABC początkującego inwestora – warsztaty dla mediów

Temat przewodni tej edycji warsztatów, to: „Jak zadbać o swój portfel, czyli ABC początkującego inwestora”. W czasie jednodniowego seminarium uczestnicy poznawali podstawowe mechanizmy związane z inwestowaniem. Przedstawiciele spółek z grupy KBC przybliżali charakterystykę dostępnych rozwiązań, psychologię inwestora i rynków finansowych, zasady funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych oraz produktów inwestycyjnych oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Przedstawiciel Analiz Online miał możliwość zapoznania uczestników z efektami prowadzonych przez nas od roku badań, dotyczących zmian w wartości i strukturze oszczędności Polaków.

Szczegółowa treść prezentacji znajduje się w dołączonym pliku PDF

 Kierunki zmian w strukturze oszczednosci Polakow.pdf

Kontakt: info@analizy.pl