Line
11/04/2006

Serwis dla niezależnych

Dzięki podpisanej umowie dostęp do serwisu FUNDonline FI mają głównie pracownicy Wydziału Analiz oraz Departamentu Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi.
Dane zawarte w naszym serwisie będą pomocne pracownikom Departamentu Zarządzania głównie w procesie monitorowania funduszy, niezbędnym w przebiegu budowania portfeli klientów. Z serwisu korzystać także będzie Wydział Analiz, który przygotowuje materiały analityczne dla Departamentu Zarządzania oraz wspomaga materiałami informacyjnym sprzedawców domu maklerskiego Secus AM S.A.


Secus Asset Management S.A. jest niezależnym domem maklerskim, który świadczy profesjonalne usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie Klienta oraz usługi doradcze firmom poszukującym skutecznych strategii rozwoju. Niezależność Secus AM umożliwia tworzenie struktury portfeli koncentrującej się wyłącznie na efektywności inwestycji.
Jako jedyny dom maklerskim w kraju oferuje portfele inwestycyjne tworzone w oparciu o krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, a także aktywa niepubliczne.

Kontakt: info@analizy.pl