Line
15/03/2006

TFI PZU nowym klientem naszej firmy

Serwis FUNDonline FI będzie stanowić narzędzie w pracy specjalistów Departamentu Rozwoju Produktów oraz Marketingu i Sprzedaży Towarzystwa. „Serwis został zakupiony głównie z myślą o osobach zajmujących się dystrybucją funduszy TFI PZU i obsługą klientów Towarzystwa. Na bazie analiz i zawartych tam danych przygotowywane będą materiały informacyjne wykorzystywane do komunikacji wewnętrznej w Grupie PZU oraz wspomagające sprzedaż produktów i pracę przedstawicieli sprzedażowych Towarzystwa” - powiedział Cezary Burzyński, prezes TFI PZU SA. Dostęp do serwisu ma również ułatwić tworzenie materiałów publicystycznych i reklamowych kierowanych bezpośrednio do klientów TFI.

Po Towarzystwie Emerytalnym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest kolejną spółką z Grupy PZU, która korzysta serwisów prowadzonym przez naszą firmę.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zarządza sześcioma funduszami inwestycyjnymi. Na koniec lutego łączna wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez TFI PZU SA wyniosła blisko 958 mln złotych.

Kontakt: info@analizy.pl