Line
02/01/2024

Analizy Online partnerem POLSIF


Z Analizy Online dołączają do organizacji pozarządowej Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF). Jej misją jest wspieranie rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce.


POLSIF to platforma zrównoważonych finansów w Polsce – założona w 2023 roku przez przedstawicieli wiodących instytucji finansowych, organizacji i izb branżowych oraz świata nauki.


Jej głównym celem jest wspieranie podmiotów z rynku inwestycyjnego i finansowego w rozwoju zrównoważonych inwestycji i finansów, a także popularyzacja wiedzy, badań i analiz z zakresu ESG. Misją organizacji jest promowanie i rozwój polskiego rynku zrównoważonych inwestycji i finansów poprzez tworzenie i promowanie najlepszych praktyk zrównoważonego rozwoju w instytucjach finansowych.
 

- POLSIF staje się głosem rynku, ale też centrum kompetencyjnym dla zrównoważonych inwestycji. Wyzwaniem dla branży inwestycyjnej będzie wyścig z czasem w zakresie spełnienia wymogów ESG. Sprawę utrudnia brak standaryzacji procesów jak i zielonych danych. Dzięki współpracy z POLSIF będzie nam łatwiej zrozumieć potrzeby i wspierać rozwój zrównoważonych inwestycji w segmencie funduszy inwestycyjnych oraz rozwiązań emerytalnych w Polsce – mówi Michał Duniec, prezes Analiz Online.
 

- Współpraca z Analizy Online otwiera przed nami nowe możliwości w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej. Mamy nadzieję na dalsze poszerzenie grupy interesariuszy, do których dotrzemy z komunikacją o krajowych i europejskich inicjatywach regulacyjnych. Ważne jest także wsparcie w szerzeniu dobrych praktyk w duchu wartości ESG wśród inwestorów – podkreślił Krzysztof Kamiński, prezes POLSIF.
 

POLSIF jest stowarzyszeniem non profit zarejestrowanym w KRS. Członkami organizacji jest obecnie ponad 30 profesjonalistów z rynku finansowego oraz środowiska akademickiego. Jako członek obserwator POLSIF jest też częścią The European Sustainable Investment Forum (EUROSIF) – ogólnoeuropejskiej organizacji, która działa jako partnerstwo krajowych forów zrównoważonego inwestowania (SIF). EUROSIF jest również członkiem-założycielem Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) – sojuszu największych SIF-ów na całym świecie. Współzałożycielem oraz prezesem stowarzyszenia jest Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millennium TFI.