Line
31/01/2006

Największe TFI w Polsce naszym klientem

Jesteśmy dumni z faktu, że nasze serwisy znajdują coraz większe zainteresowanie wśród uczestników rynku wspólnego inwestowania. Spodziewamy się, że dostarczenie funkcjonalnego narzędzia jakim jest FUNDonline FI fachowcom z Pioneer Pekao TFI ułatwi im pracę i zaoszczędzi cenny czas, co przełoży się na wymierne korzyści i zadowolenie klientów.

„Serwis Analizy Online pozwala na bieżąco śledzić wydarzenia na rynku TFI i jest wykorzystywany przez naszą firmę do celów informacyjnych. Dzięki bogatej bazie danych serwis pozwala szybko zweryfikować pewne założenia i informacje, w szczególności dotyczące stóp zwrotu, poziomu ryzyka czy aktywów.” – powiedziała Ewa Francuz – Dyrektor ds. Public Relations.

 
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest największym TFI w Polsce. Posiada w swojej ofercie 21 funduszy inwestycyjnych. Ponadto firma od wielu lat tworzy, w oparciu o fundusze Pioneer, programy oszczędnościowe i emerytalne umożliwiające systematyczne odkładanie pieniędzy z myślą o przyszłości.
Aktywa zgromadzone we wszystkich funduszach Pioneer miały na koniec stycznia 2006 roku 29,96 procentowy udział w polskim rynku funduszy inwestycyjnych i wynosiły 19 500 700 mln zł

Kontakt: info@analizy.pl