Line
11/10/2021

KupFundusz.pl ma już 100 mln zł aktywów


Platforma dystrybucyjna KupFundusz.pl przekroczyła próg 100 mln zł aktywów pod zarządzaniem. Zebrane aktywa świadczą o tym, że Polacy mogą i chcą inwestować w fundusze inwestycyjne przez internet.

W świecie dynamicznego rozwoju e-commerce i kupowania przez konsumentów coraz szerszego wachlarza produktów przez internet, coraz szybciej rozwija się również zdalne inwestowanie. Pandemia Covid-19 przyspieszyła tylko to zjawisko i uzmysłowiła wielu inwestorom, że inwestowanie w fundusze przez internet jest nie tylko wygodne, ale i bezpieczne.

KupFundusz.pl to niezależna firma dystrybucyjna, fin-tech niezwiązana z żadną grupą bankową, za to charakteryzująca się szeroką ofertą funduszy inwestycyjnych i skupiona na potrzebach klienta, który inwestuje przez internet. Zgromadzone dotychczas aktywa i kilkutysięczna grupa klientów przekonują nas, że idziemy właściwą drogą i że przyszłość funduszy w znacznym stopniu opierać się będzie na sprzedaży internetowej  – przekonuje Grzegorz Raupuk, Prezes Zarządu KupFundusz SA - spółki zależnej od Analizy Online SA.

KupFundusz.pl adresowany jest przede wszystkim do osób, które chcą inwestować w fundusze samodzielnie i/lub przy wsparciu różnych niezależnych narzędzi analitycznych. Oferta platformy skierowana jest to osób, które szukają bardzo szerokiej oferty rynkowej, zawierającej fundusze wielu instytucji i o bardzo urozmaiconej polityce inwestycyjnej. Aktualnie w ofercie jest 325 funduszy inwestycyjnych krajowych i zagranicznych z 18 TFI. Co ważne, za pośrednictwo w zakupie i sprzedaży funduszy nie są pobierane opłaty manipulacyjne. Inwestorami KupFundusz.pl są zarówno osoby bardzo aktywne i wymagające, jak i mniej aktywne, które sukcesywnie budują swój kapitał, a ich cele mają bardzo długi horyzont inwestycyjny.