Line
01/12/2017

Nowy Prezes KupFundusz SA


1 grudnia 2017 roku stanowisko Prezesa Zarządu KupFundusz SA, spółki zależnej od Analizy Online SA, objął Marcin Bednarek.  Wzmocnienie zespołu w końcowej fazie projektu ma ścisły związek ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia sprzedaży funduszy za pośrednictwem platformy internetowej.

Marcin Bednarek z rynkiem funduszy inwestycyjnych jest związany od 2004. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Banku BPH prawie 25 lat temu, w którym był zaangażowany w proces prywatyzacji, a następnie w relacje inwestorskie. Odpowiadał także za działania PR oraz marketingowe tej instytucji. Po fuzji banków BPH oraz PBK, przeprowadził w 2004 roku kompleksowy projekt rebrandingu.

Od 2004 roku był związany z BPH TFI, gdzie na stanowisku Dyrektora Departamentu Marketingu i PR odpowiadał za działania marketingowe towarzystwa. W 2007 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BPH TFI i objął nadzór nad obszarem produktów, sprzedaży i marketingu spółki. Funkcję tę sprawował przez ponad 10 lat.

Marcin Bednarek posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne uzyskane na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz dyplom Professional Diploma in Marketing nadany przez Chartered Institute of Marketing z Wielkiej Brytanii. Jest absolwentem programu menedżerskiego Advanced Management Program prowadzonego przez IESE Business School.

Przemysław Szalbierz, dotychczasowy prezes Spółki, objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu KupFundusz SA. Pełnioną funkcję łączy ze stanowiskiem Wiceprezesa Zarządu Analizy Online SA, z którą jest związany od momentu jej powstania w 2000 roku. 

KupFundusz SA zaoferuje klientom indywidualnym dostęp online do szerokiej gamy funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem platformy internetowej nowej generacji.  Uruchomienie sprzedaży jest planowane pod koniec I kwartału 2018 roku.