OSTRZEŻENIE!!!

Oszuści podszywają się pod Analizy Online!

Line
09/04/2014

Kolejny rok, kolejny rekord!

Rok 2013 przebiegał w naszej firmie pod znakiem wielu zmian zapoczątkowanych jeszcze w 2012 roku. W minionym roku Spółka Analizy Online S.A. kontynuowała prace w kierunku rozwoju produktów i usług
W obszarze produktowym Spółka koncentrowała się na:
-         rozbudowie platform dla klientów instytucjonalnych,
-         rozbudowie portalu finansowego www.analizy.pl,
-         rozwoju segmentu produktów i usług wspomagających sprzedaż funduszy inwestycyjnych i produktów o nie opartych.
Istotnym obszarem było także przygotowanie Spółki do wejścia na pierwszy zagraniczny rynek.
 
W efekcie w minionym roku Spółka zanotowała dodatnią dynamikę przychodów we wszystkich czterech grupach produktów i usług.Wzrost wartości przychodów w największym segmencie serwisów i dostawy danych wynikał zarówno z pozyskania nowych klientów, jak i z rozszerzenia zakresu usług świadczonych dotychczasowym partnerom. Najwyższa dynamika sięgająca niemal 60% dotyczyła segmentu konferencji i szkoleń. Wysoka dynamika pozostałych przychodów wynikała głównie ze wzrostu wpływów z emisji reklam  emitowanych w serwisie analizy.pl, jak również z innych działań promujących naszych partnerów (mailingi, publikacja artykułów sponsorowanych, partnerzy serwisu oraz bloków tematycznych).
 
Spółka zakończyła rok 2013 zyskiem operacyjnym na poziomie wyższym niż rok wcześniej o +24,2%. Tak znacząca dynamika wynikała z rosnących przychodów przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej, dzięki której poziom kosztów operacyjnych w roku 2013 rósł wyraźnie wolniej od przychodów. Osiągnięty w 2013 roku zysk netto wyniósł 1198,1 tys. zł (1022,6 tys. zł przed rokiem), co oznacza poprawę wskaźnika rentowności netto z 25,6% do 27,8%.
 
W kolejnych latach strategicznym elementem rozwoju oferty produktowej pozostaje dywersyfikacja źródeł przychodów oraz wzmacnianie udziału sprzedaży opartej na powtarzalnych, cyklicznych wpływach.
 
Pełna wersja Raportu dostępna jest tutaj

Zespół Analiz Online