Line
07/02/2013

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta

Zarząd Spółki Analizy Online S.A., w związku z zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą w dniu 6 lutego 2013 r. Regulaminu Programu skupu Akcji Własnych przyjętego przez Zarząd na podstawie Uchwały Nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2012 r., ogłasza Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Analizy Online S.A. - Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Analizy Online S.A.