Line
01/07/2005

Kolejna firma z grupy Commercial Union w gronie naszych klientów


Podstawowym elementem zakresu umowy, jest dostarczanie dla CU TUnŻ opracowań zawierających zbiór informacji o każdym z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, oferowanych wraz z produktami ubezpieczeniowymi. Podobnie jak w przypadku kart funduszy inwestycyjnych, każde opracowanie zawierać będzie szczegółowy zakres informacji o polityce inwestycyjnej, jej rezultatach, napływie środków czy wartości zarządzanych aktywów. Tym samym klienci CU TunŻ jako pierwsi na rynku uzyskają dostęp do cyklicznej, niezależnej i obiektywnej oceny wyników ubezpieczeniowych funduszy.

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. jest liderem rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie w Polsce i zajmuje drugie miejsce na całym rynku ubezpieczeń na życie. Większość oferowanych ubezpieczeń, łączy ochronę ubezpieczeniową z długoterminowym programem inwestycyjnym.
Posiadacze polis z funduszem kapitałowym mają do wyboru kilkanaście funduszy o zróżnicowanym profilu lokat. CU Życie oferuje również wiele umów dodatkowych do ubezpieczeń na życie - indywidualnych i grupowych. Przedsiębiorstwom i instytucjom CU oferuje także pracownicze programy emerytalne, a klientom indywidualnym Indywidualne Konto Emerytalne (IKE).
CU Życie współpracuje z Bankiem Zachodnim WBK SA oraz innymi bankami w dziedzinie bancassurance, czyli wspólnej sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych.
Towarzystwo należy do międzynarodowej grupy Aviva.

Kontakt: info@analizy.pl