Line
06/12/2005

Pierwszy użytkownik serwisu o funduszach ubezpieczeniowych


Zbudowany na strukturze serwisu FUNDonline dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych produkt daje pełne spektrum informacji o rynku ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Będące elementem serwisu dane o wartości aktywów poszczególnych UFK czy o wynikach sprzedaży poszczególnych funduszy, dają pracownikom Nordea Polska TUNŻ możliwość weryfikacji skuteczności własnych kanałów sprzedaży. Dostęp do jedynego na naszym rynku narzędzia, umożliwiającego analizę wyników wszystkich UFK oferowanych w ramach produktów ubezpieczeniowych pozwala również dokonywać obiektywnej oceny pracy firmy asset management, świadczącej usługi zarządzania aktywami.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. istnieje na polskim rynku od 1994 roku. Jest jedną z najbardziej stabilnych firm ubezpieczeniowych na życie w Polsce, ze względu na jeden z najwyższych kapitałów akcyjnych. Stabilność, bezpieczeństwo finansowe oraz wiarygodność i renoma, jaką cieszy się Nordea na rynkach finansowych, stanowią o jakości usług firmy.
W ofercie Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. posiada szeroki zakres ubezpieczeń na życie, przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych i firm oraz produkty bancassurance.
Wysoka jakość rozwiązań oferowanych przez Towarzystwo została doceniona przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Center Club. Produkty Nordea kilkakrotnie zostały wyróżnione Medalem Europejskim, prestiżową nagrodą przyznawaną firmom oferującym usługi na najwyższym europejskim poziomie.

Kontakt: info@analizy.pl