Line
29/09/2009

Szkolimy agentów sieci własnej Generali

Wiodące tematy spotkań dotyczyły zagadnień związanych z analizą potrzeb, oceną profilu inwestycyjnego oraz doborem rozwiązań adekwatnych dla skutecznego osiągania celu. Formuła zajęć warsztatu inwestycyjnego to połączenie wykładu interaktywnego z częścią praktyczną. W jej trakcie agenci wykorzystując zdobytą wiedzę z pierwszej części rozwiązywali przygotowane przez zespół Analiz Online studia przypadków.

- Nasze doświadczenia związane z rozwojem wiedzy poprzez szkolenia potwierdzają skuteczność metody łączącej aspekt teoretyczny (rozwój wiedzy) z praktycznym jej wykorzystaniem - uważa Jarosław Majdan Dyrektor ds. szkoleń i sprzedaży w firmie Analizy Online. Dodatkową korzyścią dla zamawiającego jest szybka weryfikacja zakładanych celów szkoleniowych oraz możliwość wprowadzenia nowej wiedzy i umiejętności do procesu sprzedaży.

Grupa Generali (www.generali.pl) prowadzi w Polsce działalność w oparciu o 5 spółek, w tym między innymi towarzystwo ubezpieczeń na życie i Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Grupa oferuje za ich pośrednictwem szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych. Zarządzany przez Generali PTE fundusz emerytalny zajmuje od dłuższego czasu zajmuje wysokie miejsca w rankingach OFE.kontakt: info@analizy.pl