Line
17/09/2009

OFE lepsze od przeciętnego funduszu stabilnego wzrostu

Zestawienie rezultatów uzyskiwanych przez otwarte fundusze emerytalne oraz fundusze stabilnego wzrostu na tle wskaźnika inflacji pokazuje, że z efektywnością tych pierwszych nie jest aż tak źle jak mogłoby wynikać z niektórych komentarzy.

Porównania stóp zwrotu z okresu 10 lat (koniec sierpnia 1999 r. do końca lipca 2009) pokazuje, że średni wynik OFE to 141,5%, wobec 112,7% zysku wypracowanego przez przeciętny fundusz stabilnego wzrostu. Skumulowana wartość wskaźnika wzrostu cen i usług w gospodarce wyniosła w tym czasie 42,8%.

Gdy do oceny wykorzystamy metodę zgodną z naturą oszczędzania w funduszu emerytalnym, czyli regularne wpłaty to okaże się, że średni hipotetyczny kapitał zgromadzony w OFE wyniósł 21,5 tys. PLN, wobec 20,8 tys. PLN wypracowanych w przeciętnym funduszu stabilnego wzrostu. Inwestycja w instrument odwzorowujący inflację dałaby nam w tym samym czasie 18,7 tys. PLN.

Wnioski płynące z opracowania przestawiliśmy w „Analizie opłacalności inwestycji w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych” przygotowanej na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (www.igte.com.pl)

kontakt: info@analizy.pl