OSTRZEŻENIE!!!

Oszuści podszywają się pod Analizy Online!

Line
19/06/2009

Fundusze inwestycyjne pod lupą

Ostatnie półtora roku to trudny czas dla inwestorów, dystrybutorów i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Ci pierwsi przeżywali często głębokie rozgoryczenie widząc topniejące środki zainwestowane w fundusze. W sferze dystrybucyjnej kryzys ukazał słabość wielu modeli działalności, opartych między innymi na "doradztwie za darmo". W końcu same firmy również przeżywają rozgoryczenie widząc, że ich lepsze na tle konkurencji wyniki, nie są dostrzegane przez inwestorów. Mało kto spośród 2,5 mln klientów TFI zdaje sobie dziś sprawę z tego, że w sąsiedniej kamienicy, w banku z innym szyldem lub u innego dystrybutora można często nabyć fundusz o podobnym profilu ryzyka, ale z dużo lepszymi wynikami i perspektywami.

W tej sytuacji uznaliśmy, że to dobry czas na wdrożenie przygotowywanego od wielu miesięcy autorskiego ratingu funduszy opartego na niezależnej, rzetelnej i wszechstronnej analizie dostępnych w Polsce produktów. W odróżnieniu od innych systemów ocen, nasza inicjatywa nie opiera się tylko i wyłącznie na ocenie czynników ilościowych. Nasz zespół analityków, oceniając poszczególne fundusze oprócz wyników bierze również pod uwagę ich stabilność, doświadczenia zespołu zarządzającego aktywami, poziomu kosztów czy organizację procesu inwestycyjnego. W ocenie uwzględniamy również aspekty związane z ryzykiem towarzyszącym osiąganym rezultatom. Nasz rating bierze zatem pod uwagę, obok kryteriów ilościowych (zysk, ryzyko, koszty) również niezmiernie ważne czynniki jakościowe.

Aby skutecznie wdrożyć ów projekt w życie koniecznym było odbycie dziesiątek rozmów z przedstawicielami firm zarządzających aktywami. W trakcie tych spotkań staraliśmy się poznać i zrozumieć sposób podejmowania decyzji inwestycyjnych, kompetencje poszczególnych osób i zespołów zaangażowanych w proces. Każda analiza stojąca u podstaw przyznanej oceny jest poprzedzona bezpośrednią rozmową naszego analityka z zarządzającym. Dzięki temu poznaliśmy filozofię inwestycyjną poszczególnych osób starając się dostrzec te postawy, które rodzą szanse na uzyskanie wysokiej powtarzalności uzyskiwanych wyników w przyszłości. Każda taka rozmowa zostaje poprzedzona dogłębną analizą wyników funduszu, w zakres której wchodzą nie tylko stopy zwrotu, ale również ryzyko, zmiany struktury portfela inwestycyjnego, ocena wrażliwości funduszy na różne rodzaje ryzyk (m.in. ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko niewypłacalności emitenta obligacji).

Ostatecznie w wyniku opisanego procesu otrzymujemy obraz funduszu, stanowiący podstawę do wydania oceny. Każdy z analityków musi przy tym skutecznie obronić własną opinię wewnątrz naszej firmy. Nasza ocena nie jest konsultowana z przedstawicielami TFI. Nie są oni również zleceniodawcami tych materiałów. Stąd inwestorzy i dystrybutorzy mogą liczyć na rzetelność i obiektywizm - dwie podstawowe cechy, przyświecające działalności Analiz Online już od 9 lat. Ocenie każdorazowo towarzyszy analiza obejmująca 4 główne obszary:
- zarządzający i proces inwestycyjny
- polityka inwestycyjna i portfel
- wyniki funduszu i ryzyko
- koszty i opłaty
Analizie towarzyszy dodatkowo jednostronicowy materiał w formacie PDF, w którym prezentujemy podstawowe dane liczbowe wraz ze skróconą wersją analizy.

To oczywiście, podobnie jak wiele innych podejmowanych przez nas inicjatyw, pionierski obszar działalności w polskich warunkach. Mamy jednak nadzieję, że lekcja którą z kryzysu wyniosła część inwestorów i dystrybutorów stworzy warunki do rozwoju tego typu aktywności. Warto przy tym podkreślić, że inwestorzy w różnych krajach świata, mają dostęp do tego typu opracowań już od wielu lat. W naszej ocenie nie ma powodów, dla których polscy inwestorzy mieliby pozostawać nadal bez tej wiedzy. Oceniając możliwości w zakresie wizualizacji ratingu zdecydowaliśmy się na powszechny i intuicyjny w odbiorze system gwiazdek. Idea jest prosta - najwyżej oceniane przez nas fundusze otrzymują 5 gwiazdek, zaś te o których mamy złą opinię - otrzymują jedną gwiazdkę. W niektórych sytuacjach możemy się powstrzymać od wydania oceny, ale do Państwa dyspozycji oddajemy materiał analityczny. Oczywiście jakość przygotowywanych materiałów i ocen będzie zależała od naszych kompetencji i w tym zakresie jesteśmy i będziemy otwarci na słowa krytyki. Każdy materiał zawiera nazwiska przygotowujących go analityków wraz z ich adresami mailowymi. Prosimy jednak pamiętać, że trafność czynionych przez nas spostrzeżeń będzie również zależała od poziomu współpracy poszczególnych TFI.

Rating wraz z towarzyszącymi mu materiałami (pełna analiza wraz z kartą funduszu i skróconą opinią) są dostępne w Navigatorze (bez dodatkowych opłat) oraz na naszej stronie www.fund24.pl przy wykorzystaniu systemu mikropłatności smsowych.

Zespół Analiz Online