Line
18/08/2008

Poszerzyliśmy współpracę z Millennium TFI

Przedmiotem nowej płaszczyzny współpracy stał się codzienny raport przedstawiający wyniki zarządzania poszczególnych funduszy inwestycyjnych, dostępnych na polskim rynku. Struktura, układ oraz format materiału zostały całkowicie dopasowane do potrzeb oraz wymagań Klienta. "Od samego początku naszej działalności ogromną wagę przywiązywaliśmy do procedur gromadzenia i weryfikacji danych. Ta umowa jest dla nas potwierdzeniem tego, że osiągamy na tym polu pewne sukcesy. Tym cenniejszym, że dotyczy ona naszego wieloletniego Klienta, który miał wiele możliwości do weryfikowania przygotowanych przez nas informacji" - powiedział Tomasz Publicewicz, współzałożyciel Analiz Online.

Głównymi odbiorcami nowego raportu są zarządzający aktywami funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez Millennium TFI oraz zarząd towarzystwa.

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (www.millenniumtfi.pl) wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Banku Millennium. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Millennium Dom Maklerski S.A.
Oferta Towarzystwa skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych jak również instytucjonalnych. W ramach dwóch otwartych funduszy inwestycyjnych Towarzystwo oferuje 18 strategii inwestowania w różnych walutach. Łączna wartość aktywów zgromadzonych w funduszach na przekracza 2,5 mld PLN (lipiec 2008).
Od 1 stycznia 2005 roku gamę oferowanych produktów inwestycyjnych Millennium TFI poszerzyło o ofertę zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych. Ponadto Towarzystwo oferuje długoterminowe produkty oszczędnościowe - Indywidualne Konto Emerytalne, Plan Systematycznego Oszczędzania oraz Pracownicze Programy Emerytalne.

kontakt: info@analizy.pl