Line
29/08/2008

Analizy Online w magazynie "Funduj. ABC inwestowania"

Magazyn "Funduj. ABC inwestowania" został przygotowany z myślą o dotychczasowych oraz potencjalnych klientach BPH TFI. Kierowany jest do tych wszystkich, którzy są zainteresowani inwestowaniem swoich oszczędności w fundusze i chcieliby poznać reguły rządzące rynkiem. Ale treść magazynu nie jest kierowana wyłącznie do osób stawiających na rynku funduszy pierwsze kroki. Aktywni i bardziej doświadczeni inwestorzy będą mogli znaleźć w nim również wiadomości z rynku nieruchomości, felietony branżowe i opinie
ekspertów oraz informacje o interesujących aspektach życia. Zdaniem twórców periodyku jest on ciekawą propozycją dla tych, którzy wolą "zarabiać po to, by żyć"”, a nie "żyć po to, by zarabiać".

Każdy klient BPH TFI będzie otrzymywał magazyn "Funduj. ABC Inwestowania" drogą pocztową. Dla osób zainteresowanych inwestowaniem magazyn ma być również dostępny w placówkach Banku BPH.

kontakt: info@analizy.pl