Line
logo AOL

 

ZARZĄD

Michał Duniec - Prezes Zarządu
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiował również we Vlekho Business School w Brukseli. Niemal od początku kariery zawodowej związany z rynkiem funduszy inwestycyjnych, początkowo w Banku Zachodnim WBK oraz Investment Fund Managers, a następnie, jako Analityk, Starszy Analityk i Dyrektor Działu Analiz w Analizach Online. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami i kierowaniu zespołem zdobyte w trakcie pracy w Analizach Online S.A. Prelegent i trener prowadzący szkolenia dla sieci sprzedaży. Licencjonowany makler papierów wartościowych (numer licencji 2868). Ukończył program First Time Manager w I CAN Institute (Harvard Business Review).

Przemysław Szalbierz - Wiceprezes Zarządu
Ukończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej zdobywając tytuł magister inżynier. Niemal całą swoją karierę zawodową związał z firmą Analizy Online S.A., w której pracuje od momentu jej utworzenia w 2000 roku, początkowo zajmował się projektowaniem i programowaniem, a od sierpnia 2008 roku jest Dyrektorem ds. IT odpowiedzialnym za rozwój rozwiązań informatycznych spółki. W latach 2008 -2010 był Członkiem Zarządu. Następnie przez blisko dwa lata jako Wiceprezes w spółce Fin24.pl (podmiot zależny od Analiz Online) sprawował nadzór z ramienia większościowego akcjonariusza. Jest projektantem i współtwórcą większości rozwiązań informatycznych spółki, w szczególności rozwiązań w zakresie baz danych, dostawy danych i kluczowych produktów, takich jak FundOnline czy Holder. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania  projektami informatycznymi.

RADA NADZORCZA

Krzysztof Rogaliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, jest jednocześnie absolwentem studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada ponad 20 lat doświadczenia jako manager średniego i wyższego poziomu zarządzania w firmach z branż FMCG, gas and oil, telco, software, energetyka; zajmował się wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych w obszarze sprzedaży i obsługi klienta  (m.in. PepsiCo Poland Sp. z o.o., Statoil Polska Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., Grupa Kapitałowa Energa); zajmował się ponadto restrukturyzcją i wdrożeniem nowych rozwiązań biznesowych (m.in. Telekomunikacja Polska S.A., Grupa Kapitałowa Energa);  opracowywał i wdrażał strategię i biznes development (m.in. Telekomunikacja Polska S.A., Young Digital Planet S.A., Grupa Kapitałowa Energa).

Tymon Kokot - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Studiował również na Uniwersytecie Warszawskim audyt instytucji publicznych i prywatnych oraz na WSPiZ im. L. Koźmińskiego Kopernika, zdobywając dyplom w zakresie ewaluacji programów UE. Ostatnio pracuje, jako Dyrektor Organizacyjno-Finansowy w Twarde Pierniki S.A. Pełnił wcześniej funkcję Prezesa Zarządu w Polskim Biurze Ubezpieczeń Sp. z.o.o., Wiceprezesa Zarządu w Proksen Sp. z o.o. Pełni obecnie funkcję członka rady nadzorczej PGKiW w Aleksandrowie Kuj. Jego kariera zawodowa jest dowodem kompetencji w zakresie zarządzania strategicznego i finansowego, ze szczególną specjalizacją w branży budowlanej (m.in. zarządzanie projektami inwestycyjnymi w funkcji inżyniera kontraktu o budżetach do wysokości 714 mln PLN). Zajmował się również m.in. rekrutacją na strategiczne pozycje w firmie, budową organizacji od podstaw i otworzeniem kilkunastu biur sprzedaży w Polsce. Pełnił nadzór nad księgowością i współpracował w obszarze audytu, sprawozdawczości finansowej. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji Członka Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.

Marek Bednarski - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (numer licencji 11) oraz Makler Papierów Wartościowych (numer licencji 397). Początkowo zatrudniony w strukturach Banku Gdańskiego S.A., gdzie zajmował stanowisko Doradcy, a następnie Dyrektora Biura Maklerskiego. Pracował również jako Doradca ds. Inwestycji w Prokom Investments S.A. i w Prokom Software S.A. oraz jako Doradca w HDI Gerling Życie TU.
 

Krzysztof Goss – Członek Rady Nadzorczej
Studiował na Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach: Ekonomia, Finanse i Bankowość. W latach 2011 – marzec 2016 był Członkiem Rady Nadzorczej w kilku spółkach.  Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji Członka Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (nr 5483/2012). Licencjonowany makler papierów wartościowych (numer licencji 2050). Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Inwestycji i Controllingu w spółce Skamex Sp. z o.o. s.k.  Posiada wieloletnie doświadczenie o obszarze finansów.