Line
Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Nazwa spółki: Analizy Online S.A.
Giełda: GPW  S.A.
Pierwsze notowanie: 05.10.2010 r.
Rynek notowań: NewConnect
Sektor: -
Udział w indeksie: -
Ticker: AOL
ISIN: PLONLIN00013
Liczba wszystkich akcji: 1 197 832 szt.
Liczba akcji w obrocie: 1 197 832 szt.
Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B.

                 
data kurs (zł) zm. (%) kurs (zł) obroty
zamk. odn. otw. max min wol. (szt.) wartość (zł)
23.03.2017 29,50 28,75 2,61 29,50 29,50 29,50 130 3 835,00
27.02.2017 28,75 29,56 -2,74 28,75 28,75 28,75 55 1 581,25
17.02.2017 29,56 29,56 0,00 29,56 29,56 29,56 8 236,48
09.02.2017 29,56 29,56 0,00 29,56 29,56 29,56 30 886,80
08.02.2017 29,56 31,50 -6,16 30,80 30,80 25,50 235 6 721,33
07.02.2017 31,50 37,19 -15,30 35,00 35,00 31,50 55 1 757,50

Źródło: GPW S.A.