Line
logo AOL

Kluczowe Informacje dla Inwestorów to dokument, którego celem jest zwięzłe i przejrzyste zaprezentowanie najważniejszych informacji dotyczących funduszu inwestycyjnego. Informacje zawarte w dokumencie muszą być przedstawione w sposób zrozumiały dla Klienta nieposiadającego rozległej wiedzy na temat inwestycji w fundusze.

Nasza oferta w zakresie Kluczowych Informacji dla Inwestorów obejmuje pełen proces przygotowania dokumentów, aktualizacji, archiwizacji, jak i ich dystrybucji do zewnętrznych sieci sprzedaży. Proces współpracy wspomaga specjalnie przygotowany System zarządzania KIID umożliwiający m.in. stały dostęp do archiwów dokumentacji oraz automatyczną dystrybucję.
W ramach oferowanej przez nas usługi chcemy w jak największym stopniu wspomóc Państwa w zakresie przygotowania oraz zarządzania Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. W związku z tym w ramach naszej kompleksowej usługi jesteśmy w stanie zająć się:
 1. przygotowaniem projektu oraz pierwszej edycji dokumentów
 2. monitoringiem zmian:
  • wskaźnika SRRI funduszy
  • wskaźnika poziomu kosztów i opłat bieżących
  • czynników skutkujących potrzebą aktualizacji dokumentów
 3. aktualizacją dokumentów
 4. archiwizacją dokumentów
 5. dystrybucją dokumentów
 
Kluczowe Informacje dla Inwestorów powinny prezentować możliwie najbardziej aktualne informacje oraz dane. Wiąże się to z potrzebą stałego monitoringu zmian w celu aktualizacji zawartości dokumentów. W związku z tym nasza usługa zarządzania KIID jest wsparta przez specjalnie przygotowane rozwiązanie IT w postaci Systemu Zarządzania KIID. Umożliwia on wymianę oraz akceptację przygotowywanych dokumentów, stały dostęp do archiwów oraz plików źródłowych a także dystrybucję gotowych dokumentów do wskazanych adresatów.
Mając na uwadze konieczność prezentowania aktualnego stopnia ryzyka przygotowaliśmy specjalny system monitoringu wskaźnika SRRI. Unikalną cechą naszego systemu jest możliwość automatycznego generowania informacji nie tylko po fakcie zmiany wskaźnika, ale również gdy obliczenia sygnalizują zbliżanie się takiej sytuacji.
Tworząc ofertę zarządzania  Kluczowymi informacjami dla inwestorów naszym celem była jej kompleksowość, tak by odciążyć  Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w możliwie najszerszym zakresie.  Przygotowując KIID z jednej strony zapewniamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, a jednocześnie każdorazowo dostosowujemy dokument  do polityki identyfikacji marki obowiązującej w danym Towarzystwie.