Line
15/05/2012

Standardowa Strategia Dłużna na I miejscu w zestawieniu „Parkietu”

W zestawieniu wyników inwestycyjnych firm asset management za I kwartał 2012r. przygotowanym przez Gazetę Giełdy „Parkiet” portfele budowane przez Analizy Online Asset Management (www.analizyam.pl) ponownie uplasowały się w ścisłej czołówce rankingu. 

Największy sukces zarządzający odnieśli w kategorii Portfeli dłużnych i rynku pieniężnego. W I kwartale 2012r. nasza Standardowa Strategia Dłużna okazała się najbardziej zyskowna i z rezultatem 2,55% została sklasyfikowana na I miejscu. W tej samej grupie produktów na 4. pozycji wśród 23 portfeli, z wynikiem 2,38% uplasowała się Indywidualna Strategia Dłużna.

„- Wypracowane stopy zwrotu w obu przypadkach są znacznie wyższe od średniej – przeciętnie nasi konkurenci zarobili w tym okresie 1,84%. Jest to kolejny już kwartał, w którym portfele dłużne konstruowane przez Analizy Online Asset Management znajdują się wśród najlepszych w zestawieniu „Parkietu” – mówi Grzegorz Raupuk, Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający aktywami klientów. Warto dodać, że w IV kwartale Indywidualna Strategia Dłużna była 2., natomiast Standardowa Strategia Dłużna – 4.

Zarządzający są także zadowoleni z wyników osiągniętych w Strategiach Zmiennej Alokacji Aktywów. Została podtrzymana dotychczasowa passa – jak do tej pory, w całej historii Analiz Online Asset Management, żaden z Klientów nie zanotował kwartalnej straty. „- Nadal sceptycznie podchodzimy do rynków akcji. Uważamy, że lepsze zachowanie się parkietów w I kwartale bieżącego roku nie miało fundamentalnych podstaw, a wysokie zaangażowanie w instrumenty udziałowe, na chwilę obecną, miałoby w dużej mierze charakter spekulacyjny.” – podsumowuje Grzegorz Raupuk. Biorąc pod uwagę dłuższy horyzont inwestycyjny realizowana strategia okazuje się bardzo skuteczna - w III kwartale ubiegłego roku Strategie Zmiennej Alokacji zyskały 1,7%, podczas gdy konkurenci w tej grupie produktów stracili średnio -21,9%. Z kolei w IV kwartale 2011r. 

kontakt: relacje-inwestorskie@analizy.pl